קישורים

קישורים שימושיים

 

הסתדרות ההנדסאים

http://handesaim.org.il/

 

קרן ידע להנדסאים וטכנאים

https://kerenyeda.org.il

 

אגודת בית ההנדסאי

http://www.beithandesai.org.il/

 

מכללת אתגר

http://www.etgar.org.il/