העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי
להעשרת הידע האישי והמקצועי
העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי
ימי עיון והעשרה מקצועית
העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי
קורסים והשתלמויות
העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי
פועלים יחד עבורך
הקודם
הבא

העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי

העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי הוקמה מתוקף הסכם השכר 1993-96 לפיו הנדסאים וטכנאים המועסקים במיגזר הציבורי בדירוג טכנאים/הנדסאים יהיו זכאים לתשלום דמי חבר ע"י המעסיק עבור 2 אגודות מיקצועיות:

  1. העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי.
  2. אגודת בית ההנדסאי והטכנאי.


מטרות העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי:

מטרת העמותה לפעול להעשרת הידע המקצועי והכללי של חבריה וזאת נעשה ע"י פעילות במספר תחומים:
קורסים והשתלמויות (שלא לגמול השתלמות).
ימי עיון  להעשרת הידע המיקצועי והכללי.
סמינרים מיקצועיים(מבוצעים ע"י אגודת בית ההנדסאי)

שיטת פעילות העמותה

הנדסאי/ טכנאי שנרשם לעמותה חייב לשלם את דמי החבר לעמותה במלואם וכסידרם מידי שנה בשנה ע"מ לקבל נקודות זיכוי בהתאם (1 נקודה=1 ₪).
נקודות הזיכוי משמשות כאמצעי תשלום עבור פעילויות העמותה לקידום ואגודת בית ההנדסאי.

ניתן לנצל את הנקודות לאחר שנתיים רצופות של תשלום דמי חבר במלואם.

את תשלום דמי החבר ניתן לבצע באתר אגודת בית ההנדסאי. או טלפונית בטל: 03-6870564