פעילויות ועדכונים

פעילויות העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי

 17.01.2022

בשנת 2022  העמותה תעסוק בפעילויות הבאות:

אירגון ימי עיון בשיתוף ועדי עובדים ובביצוע של מכללת אתגר תל אביב.

אירגון ימי עיון "מחוזיים"בהיקף נרחב לחברים במחוזות: תל אביב,חיפה,באר שבע,ירושלים

חשוב מאוד:התוכניות יושפעו מכללי ההתהגות הנובעים   ממשבר ה"קורונה"

לאפשר לחברים להשתמש בנקודות בפעילויות של אגודת בית ההנדסאי.

השתתפות החברים בקורסים שלא לגמול השתלמות המבוצעים במכללת אתגר תל אביב בלבד.

בכל הפעילויות לעיל ניתן להשתמש בנקודות הזיכוי הקיימות לרשות החברים/ות בעמותה לקידום ובאגודת בית ההנדסאי.

בהשתתפות בימי עיון  הסבסוד מועבר ישירות למכללת אתגר.

בהשתתפות בסמינרים הסבסוד(לזכאים לכך) מועבר לאגודת בית ההנדסאי

הסבסוד אינו על חשבון יתרת הנקודות הקיימות במערכת הממוחשבת.

חשוב מאוד:

הסבסוד ניתן בהתאם לכללים. כלומר, רק לאחר תשלום רציף ומלא של דמי החבר, לפחות שנתיים ברציפות.