v
sllider–SH2Slide thumbnail
sllider-sH1Slide thumbnail
sliderAppleSlide thumbnail
sllider–7Slide thumbnail
sliderYelow3Slide thumbnail

ווידג'ט 1 לדף הבית

זוהי תיבת הווידג'ט הראשונה בדף הבית . כדי לערוך יש לגשת למראה>וידג'טים ולבחור את הווידג'ט השישי מלמעלה באיזור 6. הוא נקרא ווידג'ט 1 לדף הבית. גם הכותרת ניתנת לשינוי מתוך הווידג'טים.

ווידג'ט 2 לדף הבית

זוהי תיבת הווידג'ט השניה בדף הבית . כדי לערוך יש לגשת למראה>וידג'טים ולבחור את הווידג'ט השביעי מלמעלה באיזור 7. הוא נקרא ווידג'ט 2 לדף הבית. גם הכותרת ניתנת לשינוי מתוך הווידג'טים.

ווידג'ט 3 בדף הבית

זוהי תיבת הווידג'ט השלישית בדף הבית . כדי לערוך יש לגשת למראה>וידג'טים ולבחור את הווידג'ט השמיני מלמעלה באיזור 8. הוא נקרא ווידג'ט 3 לדף הבית. גם הכותרת ניתנת לשינוי מתוך הווידג'טים.

העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי

העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי הוקמה מתוקף הסכם השכר 1993-96 לפיו הנדסאים וטכנאים המועסקים במיגזר הציבורי בדירוג טכנאים יהיו זכאים לתשלום דמי חבר (ע"י המעסיק) עבור 2 אגודות מיקצועיות:
אגודת בית ההנדסאי והטכנאי.
העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי.

מטרות העמותה
מטרת העמותה לפעול להעשרת הידע המיקצועי והכללי של חבריה וזאת נעשה ע"י פעילות במספר תחומים:
קורסים והשתלמויות (שלא לגמול השתלמות).
סמינרים מיקצועיים וימי עיון.

שיטת פעילות העמותה
הנדסאי/ טכנאי שנרשם לעמותה חייב לשלם את דמי החבר לעמותה כסידרם ע"מ לקבל נקודות זיכוי בהתאם (1 נקודה=1 ₪).
נקודות הזיכוי משמשות כאמצעי תשלום עבור פעילויות העמותה לקידום ואגודת בית ההנדסאי המפורסמות בבטאון מערכות טכנולוגיה ובאתר האינטרנט של אגודת בית ההנדסאי.

הנדסאי/ טכנאי שנרשם לעמותה חייב לשלם את דמי החבר לעמותה כסידרם ע"מ לקבל נקודות זיכוי בהתאם (1 נקודה=1 ₪). נקודות הזיכוי משמשות כאמצעי תשלום עבור פעילויות העמותה לקידום ואגודת בית ההנדסאי המפורסמות בבטאון מערכות טכנולוגיה ובאתר האינטרנט של אגודת בית ההנדסאי. תשלום דמי חבר ניתן לשלם דמי חבר לעמותה באמצעות: מענה קולי ממוחשב 037653100 שלוחה 4,במהלך כל היממה. 036870564 מענה אנושי